Achtergrond 4
home / over vvgn / uitgelicht / reactie vvgn op stopzetten alcoholtafel door staatsecretaris van ooijen

Reactie VVGN op stopzetten alcoholtafel door staatsecretaris van Ooijen

 

Als één van de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord en deelnemer aan zowel de alcohol- als de tabakstafel heeft de VVGN kennisgenomen van het besluit van de staatssecretaris om de alcoholtafel te stoppen.

Lobby vóór en tégen alcohol aan één tafel blijkt in dit geval niet te werken.

De VVGN blijft met haar kennis en expertise bijdragen aan het terugdringen en voorkomen van problematisch alcoholgebruik. In onze dagelijkse werkpraktijk zien we helaas dat alcohol écht meer kapot kan maken, dan je lief is. Hoewel wij geen totale uitbanning van alcoholgebruik nastreven, moeten we wel benoemen dat de laatste wetenschappelijke gegevens erop wijzen dat zelfs minimaal alcoholgebruik eerder gezondheidsnadelen dan -voordelen heeft. Als wetenschappelijke beroepsvereniging willen we vooral die wetenschappelijke feiten voor zich laten spreken. Daarop baseren wij ons advies aan onze (beleids)partners.

Tot slot willen we de voortvarendheid en de positieve invloed die vanuit de Tabakstafel uitgaat ook niet ongenoemd laten. Met de juiste samenstelling en inzet kan een dergelijke tafel wel degelijk van meerwaarde zijn. Het is jammer dat dit bij de alcoholtafel blijkbaar niet gelukt is.

Wilco Sliedrecht
Verslavingsarts KNMG bij De Hoop
Afgevaardigde namens het VVGN-bestuur binnen het Nationaal Preventieakkoord

Uitgelicht