Achtergrond 4
home / over vvgn / uitgelicht / werkbezoek staatssecretaris vvgn

Werkbezoek staatssecretaris VVGN

Staatssecretaris Maarten van Ooijen, vorig jaar al te gast op het VVGN-lustrumcongres, kwam op werkbezoek om te leren over de dagelijkse praktijk van de verslavingsarts KNMG, haar doelgroep en haar collega’s. Bij de Kliniek Rotterdam Alexander, jeugdafdeling Ceder, spraken we over de oorsprong en het toekomstperspectief van ons vakgebied en wat ervoor nodig is om – ook aan de jeugd – passende zorg te blijven bieden vanuit het perspectief van de verslavingsgeneeskunde.

Van Ooijen kreeg een goed beeld van de multidisciplinaire samenwerking waar de verslavingsarts KNMG een centrale rol in speelt. Hij was erg onder de indruk van de casuïstiek van een jonge patiënte met verslavingsproblematiek, die haar toegang tot zorg lijkt te gaan verliezen.

Naar aanleiding van het debat over verslavingszorg dat de dag voor het werkbezoek plaatsvond, sprak Ineke de Noord, secretaris VVGN met de staatssecretaris over de consultatieve functie van de verslavingsarts KNMG. Met als hoofdboodschap: “Het kan wel, maar de drempels zijn veel te hoog”, refererend aan het standpunt van de VVGN dat huisartsen en andere collega’s ons onvoldoende weten te vinden. Zij hebben echt geen tijd om separate afspraken met zorgverzekeraars te maken om eens een verslavingsarts KNMG te mogen consulteren. Dat moet dus echt makkelijker. Wij konden rekenen op een begripvolle reactie van de staatssecretaris.

Dank aan allen die hebben bijgedragen aan een vruchtbaar gesprek: Mary Janssen van Raay, hoofd opleiding tot verslavingsarts, Ineke de Noord, secretaris VVGN, Marcel de Kort, secretaris Nationaal Rapporteur Verslavingen, Koen Burgerhout, bestuursadviseur, Hermine van Schaik, directeur bedrijfsvoering, Marc Ophemert, manager zorg en medewerkers en patiënten van Ceder.

Wordt vervolgd!

Uitgelicht