Achtergrond 1
home /Vereniging / bestuur

bestuur

De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een gekozen bestuur. Het bestuur voert het jaarplan uit. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden en vergadert twaalf keer per jaar in Utrecht of digitaal. De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor de coördinatie van de activiteiten van de vereniging. Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaatsbureau en een beleidsmedewerker. 

Contact
U kunt contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar info@vvgn.nl of te bellen naar telefoonnummer +31(0)85-8640026.

Statuten
In de statuten van de VVGN staan de grondregels en bepalingen van de vereniging opgesteld. De huidige statuten zijn vastgesteld in december 2021. Klik hier om de statuten van de vereniging te bekijken.