Achtergrond 2
home /Werkgroepen / accreditatie commissie

accreditatie commissie

De huidige accreditatiecommissie bestaat uit 4 leden, deels uit het bestuur van de VVGN, deels leden van de VVGN. Dit zijn Marieke van Balkom, Mary Janssen van Raay, Peter Vossenberg en Michel Wolters. Het VVGN secretariaat coördineert de zaken rondom de aanvragen en als de aanvraag correct en volledig is ingediend wijst zij de beoordeling aan twee van de leden toe.

De accreditatiecommissie beoordeelt nascholingen die door diverse organisatoren ter accreditatie worden aangeboden via het zogenaamde GAIA-systeem. Anders dan soms wordt gedacht gaat de accreditatiecommissie niet zelf actief op zoek naar scholingen om die te gaan beoordelen, maar is zij afhankelijk van het aanbod dat binnenkomt via GAIA.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen moeten de aanvraag en de scholing aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat betreft niet alleen zaken als tijdig indienen en betalen van een aanvraag, maar ook wordt de nascholing inhoudelijk beoordeeld; onder andere op het juist aanvragen van het aantal scholingsuren, de kwaliteiten van de sprekers en uiteraard de (vakinhoudelijke) relevantie voor verslavingsartsen.

Naast de beoordeling van deze nascholingen beoordeelt de commissie tevens aanvragen tot accreditatie van buitenlandse nascholingen. Deze worden door de verslavingsarts, na het volgen van de nascholing, zelf ingediend via het GAIA-systeem. Ook bij deze aanvragen en nascholingen gelden bepaalde voorwaarden.

Voor deze voorwaarden én die van het indienen van een accreditatie-aanvraag wordt u verwezen naar de pagina Nascholing: voorwaarden accreditatie.

Mocht een aanvrager het niet eens zijn met de beoordeling, bijvoorbeeld als het een afwijzing van de aanvraag betreft of het toekennen van minder uren dan aangevraagd, dan kan men in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Commissie van Beroep voor de Bij- en Nascholing

Naast de beoordelingen van scholingen heeft de accreditatiecommissie een rol in het beantwoorden van vragen van verslavingsartsen maar ook van anderen rondom scholing en accreditatie.

Geef ons feedback over deze pagina. Vul je e-mailadres in en ontvang een reactie.