Achtergrond 3
home /Werkgroepen / Commissie Preventieakkoord

Commissie Preventieakkoord

 

Afvaardiging van de VVGN naar Het Nationaal Preventieakkoord (NPA) dat in 2018 door staatsecretaris Paul Blokhuis van VWS met veldpartijen is gesloten en dat de tafels “roken”, “problematisch alcoholgebruik” en “obesitas” omvat.

De alcoholdoelen van het NPA zijn ambitieus: (1) jongeren en zwangere vrouwen drinken in 2040 geen alcohol meer. (2) het aantal volwassen Nederlanders dat te veel drinkt is in 2040 gedaald naar 5% (is nu 8,8%).

Maatregelen daarvoor zijn: terugdringing van alcohol onder jongeren en studenten, verandering van de koppeling tussen sport en alcohol, trainen van verloskundigen om alcoholgebruik bespreekbaar te maken, cursussen (uiterlijk in 2025) aan medewerkers in sportkantines om zich beter te houden aan de leeftijdsgrens en om met dronken mensen om te kunnen gaan. En tenslotte het afschaffen in 2040 van “happy hour” en meters bier in cafe’s.

Maar deze maatregelen zijn waarschijnlijk onvoldoende om de gestelde doelen te halen. Daarom kwam het RIVM in april 2021 met voorstellen van experts voor aanvullende maatregelen, zoals: een accijnsverhoging op alcohol, invoering van een minimumprijs voor alcohol, het weren van de marketing voor alcohol op plaatsen waar veel jongeren komen, zoals bij sportverenigingen en op scholen en alcohol alleen nog bij slijters te verkopen.

De VVGN is medeondertekenaar van het NPA en is o.a. actief in de tafel “problematisch alcoholgebruik”. De VVGN was dan ook betrokken bij de aanvullende maatregelen uit de vorige alinea. De VVGN maakt ook deel uit van de werkgroep “Alcohol en tweede lijn”. Wij streven daarin na: vroeg-signalering van problematisch alcoholgebruik en instroom naar behandeling. En: structurele financiering van verslavingszorg in SEH’s en ziekenhuizen.

Daarnaast is de VVGN vertegenwoordigd aan de ‘ rooktafel’. Hier is de afgelopen jaren al veel bereikt. Speerpunten voor de verslavingsartsen kunnen zijn: adequate vergoeding behandeling stoppen met roken binnen de verslavingszorg voor de ‘losse’ stoornis in het gebruik van tabak’, verslavingsartsen KNMG actief binnen de algemene en academische ziekenhuizen en een blijvende focus op deskundigheidsbevordering ‘ stoppen met roken zorg’ van verslavingsartsen KNMG