Achtergrond 4
home /Werkgroepen / Commissie Specialisme

Commissie Specialisme

Doel

De Verslavingsarts is erkend als specialisme onder artikel 14 wet BIG, opgenomen in Specialistenregister van de KNMG.

Tussendoelen: formuleren en checken van eisen waaraan voldaan moet worden.

Mandaat

Commissie heeft contact met die partijen die rol hebben in traject waaronder in elk geval CGS en VWS.

Contacten met andere partijen die weg naar specialisme zouden kunnen ondersteunen: De Nederlandse GGZ, patiƫntenorganisaties, VKN, opleidingsinstituut, politiek.

Rolverdeling

In commissie hebben zitting: voorzitter en/of secretaris; tenminste nog twee andere bestuursleden
Leden VVGN, die niet in het bestuur zitting hebben, kunnen eveneens deelnemen
Een bestuurslid heeft specialisme als portefeuille en is aanspreekpunt voor commissie

Ondersteuning: beleidsmedewerker, secretariaat

Ter overweging: deelname hoofd opleidingsinstituut.