Achtergrond 2
home /Werkgroepen / Taskforce Rookvrije Start

Taskforce Rookvrije Start

Aanleiding opzetten Taskforce Rookvrije Start

In het najaar van 2015 heeft VWS in samenwerking met Nederlandse Vereniging Kinderartsen (NVK) en het Trimbos een Ronde Tafel Rookvrij Zwanger en Rookvrij Opgroeien georganiseerd voor beroepsverenigingen en experts. Daarbij was ook vanuit VVGN deelname geweest. Vandaar uit is de Taskforce Rookvrije Start opgericht. De hoofddoelstelling van de Taskforce Rookvrije Start is dat (aanstaande) ouders vaker stoppen met roken. De Taskforce richt zich daartoe op de agendering van het onderwerp binnen en buiten de beroepsverenigingen en het versterken van de onderlinge samenwerking in de ketenzorg rond stoppen met roken.

Vanuit de VVGN is Josette Slingerland vertegenwoordiger voor de verslavingsgeneeskundige zorg binnen de Taskforce.
De ontwikkeling van zorgpaden, een e-learning en een standpunt zijn enkele voorbeelden van instrumenten die hieraan moeten bijdragen.

Een rookvrije start voor toekomstige kinderen begint bij een vrouw en partner die zwanger willen worden en daarom stoppen met roken. 8,6% van de zwangeren rookt. Roken tijdens de zwangerschap komt het meest voor onder laag opgeleide vrouwen (22%) en leidt tot (ernstige) gezondheidsschade bij het (ongeboren) kind.

Standpunt

De VVGN onderschrijft het KNMG standpunt: “op naar een rookvrije samenleving”. Niet alleen omdat dit beter is voor het (ongeboren) kind maar ook omdat het op  somatisch-, psychiatrisch-, en verslavingsgeneeskundige vlak verbetering van prognose geeft bij de (aanstaande) ouders.

Ambassadeurschap voor stop-met-roken-zorg

Vind je ook dat elk kind recht heeft op een rookvrije start? Om landelijk de stoppen-met-roken-zorg te verbeteren is het nodig dat er op regionaal niveau ambassadeur-verslavingsartsen zijn die zich willen inzetten om de zorg rondom tabaksverslaving te verbeteren/ op te zetten. Momenteel zijn er ongeveer 25 verslavingsartsen geregistreerd om deze zorg binnen de zorginstelling te (gaan) realiseren. Zo organiseren we trainingen en uitwissel-bijeenkomsten hoe dit in jouw organisatie op te kunnen pakken. Meld je aan via josetteslingerland@hotmail.com.

Daarnaast verwelkomt de Taskforce Rookvrije Start graag nieuwe ambassadeurs! Ambassadeurs krijgen onder andere toegang tot de nieuwe e-learning Rookvrije Start, gratis voorlichtingsmaterialen, de nieuwsbrief en toegang tot het digitaal platform (waar je met andere ambassadeurs kunt discussiëren). Wil je meer weten over het ambassadeurschap?
Kijk dan op: Ambassadeur

E-learning gratis voor ambassadeurs en 10 collega’s

De nieuwe multidisciplinaire e-learning Rookvrije Start is een initiatief van de Taskforce en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande) ouders. Als ambassadeur krijg je gratis toegang en mag je ook (maximaal) 10 collega’s aanmelden voor gratis deelname.

Hoe meld ik mezelf en mijn collega’s aan?

Ga naar www.trimbos.nl/campagnes/rookvrijestart

Richtlijn

Welke medicamenteuze opties zijn er voor zwangeren? Hoe is de ketenzorg rondom de rokende zwangere?
Hierover leest u meer in het nieuwe addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen. Het addendum is bedoeld voor alle zorgprofessionals die in aanraking (kunnen) komen met rokende zwangere vrouwen. Het bijbehorende stroomschema geeft schematisch weer welke stappen je doorloopt bij de begeleiding en doorverwijzing van rokende zwangeren. Verslavingsgeneeskundige zorg is hierin de laatste keten welke een belangrijke rol gaat spelen wanneer steeds meer zorgverleners de weg naar een verslavingsarts weten te vinden.

Vertegenwoordigers Taskforce Rookvrije Start 2016-2017; v.l.n.r; L.Veenker (V&VN); J. Been (NVK); I. Schulten (Trimbos); E. van der Zwan (NBvK); K. Richardson (VWS); J. Slingerland (VVGN); M. de Kleijn (NHG), M. Vesters (ZonMw); M de Nennie (VWS); N. Rikkers (NVK); C. van der Houwen (voorzitter en NVOG); E van der Linden (AJN); L. Verweij (VWS). Vertegenwoordigers die niet op foto staan; CPZ, KNOV en Rookvrij Allebei.