Achtergrond 2
home /Wetenschap / Opleiding Verslavingsgeneeskunde

Opleiding Verslavingsgeneeskunde

De verslavingsarts diagnosticeert en behandelt patiënten die geestelijke en of lichamelijke stoornissen vertonen door verslaving of ten gevolge van middelengebruik. De verslavingsarts is verantwoordelijk voor doseringen, indicatiestelling, additionele medische behandelingen, medische screening, dossiervorming en controle op dossiers. De somatische (lichamelijk) en psychiatrische diagnostiek en behandeling zijn de belangrijkste taken van de verslavingsarts.

De verslavingsgeneeskunde is een relatief jonge tak in de geneeskunde. De verslavingsarts krijgt te maken met verschillende competenties in de geneeskunde. De verslaafden hebben vaak een complexe problematiek op medisch, psychologisch en sociaal gebied. Samenvattend omvat de verslavingsgeneeskunde de sociaal-medische diagnostiek, behandeling en preventie van verslavingsziekten en aandoeningen die samenhangen met het gebruik van psychoactieve middelen.

Bij het Radboud UMC kun je de opleiding Verslavingsgeneeskunde volgen. De opleiding Verslavingsgeneeskunde is erkend door de landelijke artsenfederatie KNMG.

Programma

Deze opleiding is onderdeel van de vervolgopleidingen van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Hoofdopleider is drs. Mary Janssen van Raay

De opleiding Verslavingsgeneeskunde bouwt voort op de opleiding tot arts en duurt twee jaar. Het is een duale competentiegerichte opleiding. Je volgt één dag cursorisch onderwijs en vier dagen praktijkonderwijs. In de praktijk verricht je werkzaamheden op het gebied van screening, diagnostiek en behandeling bij complexe problematiek. In het eerste leerjaar wordt een stevige basis gelegd, het tweede leerjaar staat in het teken van verdieping. De opleiding wordt afgesloten met een masterproef, waarbij zowel de wetenschappelijke kennis als gespreksvaardigheden worden getoetst.

Voor het opleidingsplan verslavingsgeneeskunde <Klik hier>

Erkende instellingen

De volgende instellingen zijn door de RGS erkend om het praktijkonderwijs te verzorgen voor de opleiding Verslavingsgeneeskunde:

Wil je graag in contact komen met een van de opleiders uit bovengenoemde instellingen, neem dan contact op met de opleidingscoördinator ir. Esther Deupmann.