Achtergrond 2

De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van verslavingsartsen KNMG en AIOS verslavingsgeneeskunde.

Mobile: Wij staan voor bevordering van de kwaliteit van de verslavingsgeneeskunde in wetenschappelijke zin

Agenda

 • Virale hepatitis – na EASL 2017

  30 mei 2017, Beatrixgebouw Utrecht
  Geaccrediteerd

  De Virale Hepatitis - na EASL 2017 bijeenkomst heeft ten doel behandelend artsen en onderzoekers een overzicht te geven van de meest belangrijke ontwikkelingen op het gebied van klinisch en wetenschappelijk onderzoek, welke worden gepresenteerd tijdens de EASL. De sprekers tijdens de Virale hepatitis - na EASL 2017 bijeenkomst zullen deze uitkomsten vertalen naar consequenties voor de dagelijkse praktijk. (meer informatie over de EASL 2017 vindt u via deze website: http://www.easl.eu/discover/events/international-liver-congress)

  De doelgroep bestaat uit medisch specialisten en onderzoekers betrokken bij en geïnteresseerd in de behandeling van Hepatitis. Daarnaast hebben de verpleegkundigen en andere healthcare professionals ook belang bij een compleet overzicht van het veld.

  lees meer
 • Symposium “Maak de zorg rookvrij”

  31 mei 2017, Domus Medica Utrecht
  Overige nascholing
 • Live web-tv Verwardheid en een leverziekte – een urgente situatie

  31 mei 2017, Online
  In behandeling

  Voor wie?
  Huisartsen , specialisten ouderengeneeskunde, verslavingsartsen en MDL-artsen

  Sprekers
  Prof. dr. R.A. (Rob) de Man, MDL-arts, Erasmus MC Rotterdam
  Dr. L.C. (Bert) Baak, MDL-arts, OLVG, Amsterdam
  Dr. C.J. (Kees) Vos, huisarts, Spijkenisse
  Inge Diepman, moderator

  Vragen?
  Voor vragen over deze web-tv kunt u terecht bij nascholing@springer.com

  Kosten
  Geen, de uitzending is kosteloos te bekijken


  lees meer
 • European Meeting on HIV & Hepatitis

  07 juni 2017 t/m 09 juni 2017, Rome, Italië
  Buitenland
 • Optimizing Care – Multidisciplinaire zorg rond opiaatverslaafden

  14 juni 2017, De Eenhoorn, Amersfoort
  In behandeling

  15.00 uur - 16.00 uur Ontvangst en inschrijving
  16.00 uur - 16.15 uur Inleiding
  Prof. Dr. Wim van den Brink Em. Hoogleraar Verslavingszorg, AMC

  16.15 uur - 16.50 uur Adviezen voortkomend uit de Richtlijn Somatisch Onderzoek bij Opiaatverslaving
  Drs. Marieke van Balkom, verslavingsarts KNMG bij ANTES

  16.50 uur - 17.00 uur Discussie en vragen

  17.00 uur - 17.30 uur Ondersteuning van herstel bij problemen met opiaatgebruik
  Drs. Martinus Stollenga, eigenaar/directeur van De Bijdrage en ruime ervaring in de verslavingszorg en werken vanuit cliëntenperspectief

  17.30 uur - 17.40 uur Discussie en vragen

  17.40 uur - 18.20 uur Craving
  Prof. Marc Auriacombe, Professor of Psychiatry and Addiction Medicine, University of Bordeaux – France

  18.20 uur - 18.30 uur Discussie en vragen

  18.30 uur - 19.10 uur Buffet

  19.10 uur - 19.30 uur High Dose Switch
  Drs. Tamara Schoof-Beelen Verslavingsarts en Opleider MiAM, Zorgprogramma Verslaving VvG en Drs. Mary Janssen van Raay, Hoofdopleider Verslavingsgeneeskunde, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Antes - Radboud Universiteit Nijmegen

  19.30 uur - 19.55 uur Casuïstiek o.l.v. de sprekers

  19.55 uur - 20.00 uur Afsluiting

  20.00 uur - 20.30 uur Gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje

  lees meer
 • FACT-congres “In practice what we preach!”

  15 juni 2017, De Maassilo, Rotterdam
  Geaccrediteerd

  Het thema: tijdens het congres staat de verbinding tussen informele- en formele steunsystemen centraal. Denk hierbij aan de samenwerking tussen het sociaal domein en de gespecialiseerde (geestelijke gezondheids)zorg.

  Een beursvloer voor ACT- en F-ACT-teams

  Een uitgebreide beurs laat het ACT & F-ACT-congres zien wat er allemaal te ontdekken en te halen is. Denk bijvoorbeeld aan: samenwerking met wijkteams, integratie van wijkteams en F-ACT-teams (Groningen), nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen binnen de specialistische ggz (Positieve Psychiatrie, De Nieuwe GGZ), Resource Groups Assertive Community Treatment (R-ACT), Jouw Ingebrachte Mentor (JIM), Even Buurten, Buurtcirkels en vele andere vernieuwende concepten die als inspiratiebron kunnen dienen voor ACT- en F-ACT-teams.

  Ook cliënten, naasten en familie worden betrokken.

  In Rotterdam wordt traditiegetrouw veel samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Binnen de samenwerkende jeugdinstellingen wordt onderzocht hoe familie, ouders en het netwerk rondom de cliënt nog beter betrokken kunnen worden bij de behandeling en begeleiding. Het informele steunsysteem is niet meer weg te denken en is in toenemende mate de nieuwe constante factor binnen de regionale zorgketens in Nederland

  lees meer
 • Refereerochtend

  15 juni 2017, Landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  1. Op 1 januari 2017 is de overstap gemaakt van de DSM-IV naar de DSM-5. Voor autisme betekent dit een forse verandering. Wat is autisme en hoe is er in het verleden tegenaan gekeken? Hoe ziet de diagnostiek er nu uit? Wat zijn de verschillen tussen autisme in DSM-IV en DSM-5?
  Mede aan de hand van een actuele casus worden de eerste bevindingen gepresenteerd.

  2. Essentieel voor behoud van het leven en het voortbestaan van de soort is het vermogen om gedrag te vertonen leidend tot het verwerven van levensbehoeften en het ontsnappen aan bedreigingen van leven en welzijn. Deze gedragingen worden gemotiveerd door het ervaren van beloning en ongenoegen en de verantwoordelijke mechanismen moet al worden aangetroffen in onze vroegste voorlopers in het dierenrijk. Om deze reden hebben wij ons verdiept in de evolutie van de voorhersenen vanaf de allereerste gewervelde dieren, die worden vertegenwoordigd door de lamprei. Hieruit wordt duidelijk dat het genoemde gedrag wordt beïnvloed door een klein kernsysteem dat tot dusver meestal in het neurobiologische onderzoek naar psychische stoornissen is ontsnapt: de zogenaamde habenula. Voorts is de menselijke hersenschors pas heel laat tijdens de evolutie ontstaan en zijn eigenlijk de gehele voorhersenen van de eerste gewervelde dieren opgegaan in de amandelkern en hippocampus. Op basis hiervan is een model opgesteld voor de hersenstructuur die de emotionele respons reguleert en die vermoedelijk betrokken is bij het ontstaan van vele psychische stoornissen.

  3. Frailty, vrij vertaald met lichamelijke kwetsbaarheid, is een conditie waarin oudere mensen versterkt kunnen reageren op stressoren. Dit kunnen zowel lichamelijke stressoren zijn, bijvoorbeeld een griep, of psychosociale stressoren, bijvoorbeeld het overlijden van een partner. Frailty betekent dus feitelijk dat mensen snel uit evenwicht kunnen raken, wat kan leiden tot een scala aan gezondheidsproblemen met een groot risico op afhankelijkheid van anderen of vervroegd overlijden. In de NESDO studie werd vastgesteld dat depressieve ouderen vaker als “frail” geclassificeerd kunnen worden dan niet-depressieve ouderen. Bij ouderen is er dus een relatie tussen depressie en lichamelijke kwetsbaarheid.
  Uit eerder onderzoek is bekend dat zowel een depressie op latere leeftijd als frailty samenhangen met ontregeling van het afweersysteem. Deze ontregeling uit zich onder andere in verhoogde ontstekingswaarden in het bloed. In deze studie onderzochten we met gegevens uit NESDO of binnen een groep depressieve ouderen, er ook een relatie bestond tussen frailty en verhoogde ontstekingswaarden in het bloed. Hierbij hebben we naar drie ontstekingswaarden gekeken, te weten C-reactief proteïne, interleukine-6 en neutrophil gelatinase–associated lipocaline.
  Uit het onderzoek kwam naar voren dat er voor drie van de kenmerken van frailty, namelijk een zwakke handknijpkracht, lage loopsnelheid en weinig lichamelijke activiteit, een relatie is met ontregeling van het afweersysteem bij depressieve ouderen. De andere twee criteria voor frailty, te weten ongewild gewichtsverlies en een verminderd uithoudingsvermogen of energieniveau hingen niet samen met verhoogde ontstekingswaarden. Deze resultaten kunnen wijzen op een subtype van depressie, dat samenhangt met lichamelijke veroudering.  lees meer
 • NIDA Forum/College of Problems on Drug Dependence

  16 juni 2017 t/m 19 juni 2017, Montrèal
  Buitenland
 • Persoonlijke Psychiatrie: een nieuwe benadering voor praktijkonderwijs

  21 juni 2017, De Reehorst, Ede
  Geaccrediteerd

  Op deze congresdag presenteren en bediscussiëren we in het ochtendprogramma de principes en werkwijzen van de Persoonlijke Psychiatrie, waarmee we voortbouwen op de ontwikkelingen rond Persoonlijke Diagnostiek en De Nieuwe GGZ.

  In het middagprogramma is er een uitgebreid programma waarin een veelheid aan psychiatrische syndromen aan bod komen. Op interactieve wijze gaan toonaangevende sprekers (die tevens bijdroegen aan het nieuwe leerboek) in op een persoonsgerichte diagnostiek en behandeling. Apart zal er aandacht zijn voor het thema herstel van de persoon met psychische klachten en ook wat te doen als dit herstel niet (voldoende) slaagt.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  15 juni 2017 t/m 29 juni 2017, Arkin Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • 7th International Conference on Addictive Disorders and Alcoholism

  03 juli 2017 t/m 04 juli 2017, Kuala Lumpur
  Buitenland
 • 6th International Conference on Drug and Addiction Research

  20 juli 2017 t/m 21 juli 2017, Lissabon
  Buitenland
 • 6th World Congress on Addiction Disorder & Addiction Therapy

  29 augustus 2017 t/m 31 augustus 2017, Praag, Tsjechië
  Buitenland
 • 4th European Conference on Integrated Care & Assertive Outreach in Mental Disorders

  13 september 2017 t/m 15 september 2017, Hamburg, Duitsland
  In behandeling

  Mental health services all over the world aim for best-practice models and interventions to support and treat people with mental disorders, specifically for those with more serious mental illnesses. Integrated Care, Assertive Outreach Services, Crises and Home Treatment Services, Early Intervention Services, Community Based Recovery Services and Peer Support are examples of care models and interventions seeking to improve care coordination, early detection, community-based crises intervention and treatment as well as consumer involvement, reintegration and recovery. However, the present state of development and implementation of such models and interventions is influenced by many different aspects, among others by varying health care systems and their financial regulations.

  Therefore, the main theme of the fourth conference of the EAOF is LEARNING FROM EACH OTHER...

  with the goal to support solutions by organizing communication between clinicians, researchers, service users, relatives and stakeholders from different countries and different health care systems.

  Many associations, institutions, clinicians, scientists, representatives of service users and relatives and stakeholders have agreed to join the faculty participating in this conference. We expect that the interaction between these people from many different countries will stimulate a creative exchange of ideas and will be personally rewarding.

  lees meer
 • VVGN Symposium

  21 september 2017, NBC Congrescentrum Nieuwegein
 • Studiemiddag VVGN- NVvP sectie verslavingspsychiatrie

  23 november 2017, De Hoop GGZ, Dordrecht
 • Slaap 2017

  30 november 2017 t/m 01 december 2017,
  Overige nascholing

Geef ons feedback over deze pagina. Vul je e-mailadres in en ontvang een reactie.