Achtergrond 1

De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van verslavingsartsen KNMG en AIOS verslavingsgeneeskunde.

Mobile: Wij staan voor bevordering van de kwaliteit van de verslavingsgeneeskunde in wetenschappelijke zin

Agenda

 • CGT bij middelengebruik en gokken

  01 december 2016 t/m 15 december 2016, Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Refereerochtend ‘Antisociaal gedrag en agressie’

  15 december 2016, Gehoorzaal van de Sprenge, aan de Hoofdlaan op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren
  In behandeling

  Deze ochtend staat volledig in het teken van antisociaal gedrag en agressie.
  U bent van harte welkom in de gehoorzaal van de Sprenge, aan de Hoofdlaan op het terrein van landgoed Vrederust in Halsteren.

  Dr. Arno van Dam, klinisch psycholoog bij GGZ WNB, onderzoeker bij Tilburg University en plaatsvervangend hoofdopleider PT en KP bij Rino-Zuid en spreker van het derde referaat, treedt als voorzitter op.

  Het programma voor deze ochtend ziet er als volgt uit;
  09.00 – 09.05 uur Inleiding
  09.05 – 09.55 uur eerste referaat
  09.55 – 10.45 uur tweede referaat
  10.45 – 11.00 uur pauze
  11.00 – 11.50 uur derde referaat

  Er zijn accreditatiepunten aangevraagd bij NVvP, FGzPt, VSR & VVGN (de aanvragen zijn in behandeling).

  - Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
  - Wilt u uw aanwezigheid uitsluitend per mail melden tot 11 december bij managementassistentes.schelde@ggzwnb.nl.
  - Geeft u uw bigregistratienummer door als u in aanmerking komt voor accreditatiepunten.

  lees meer
 • Symposium middelengebruik en complicaties

  17 december 2016, de Klinker, Winschoten
  Overige nascholing
 • Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland

  16 januari 2017, De Rode Zaal van het Onderwijscentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen
  In behandeling

  Programma


  15.45 uur Inschrijving en koffie

  16.00 uur Ontvangst Prof. dr. R.A. Schoevers, voorzitter

  16.15 uur Referaat ……
  Drs. I. Jonker

  16.45 uur Voordracht Ouderen met schizofrenie
  Dr. P.D. Meesters

  17.15 uur Voordracht Treat with TREAT!
  Prof. dr. S. Castelein

  17.45 uur Pauze met buffet

  19.00 uur Voordracht Behandelrelatie
  Dr. E. Snippe

  19.30 uur Voordracht Psychotherapieonderwijs over behandelrelatie -
  Prof. dr. R.A. Schoevers wat weten we?

  20.00 uur Voordracht Psychotherapieonderwijs over behandelrelatie -
  Drs. J. Agsteribbe het stationsexamen

  20.30 uur Discussie over psychotherapieonderwijs behandelrelatie: wat missen we?

  21.00 uur Afsluiting

  Het programma is inhoudelijk samengesteld door prof. dr. R.A. Schoevers

  Organisatie
  Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het Universitair Medisch Centrum Groningen is gastheer.
  De bijeenkomst is een gezamenlijke activiteit van het UCP en het Opleidingsconsortium Noord Nederland en wordt inhoudelijk verzorgd door de vier opleidingen in de regio. De data voor 2017 zijn: 16 januari, 20 maart, 15 mei, 18 september en 20 november.

  Kosten
  Deelname aan de nascholingsbijeenkomst is € 60,- (verpleegkundig specialisten, categorie overig) of € 65,- (psychiaters, verslavingsartsen) per persoon inclusief koffie, thee, buffet. Deelname voor aios is gratis.

  Inschrijving
  U kunt zich tot 9 januari 2017 inschrijven via www.wenckebachinstituut.nl. U ontvangt van ons een bevestiging van plaatsing. Annulering van uw inschrijving is mogelijk tot 9 januari 2017. In dat geval worden administratiekosten (€ 5,=) in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen. Indien u zich voor 9 januari 2017 inschrijft voor de vijf nascholingsbijeenkomsten die in 2017 georganiseerd worden, dan zijn de kosten € 260,- per persoon.

  Meer informatie
  Bij het secretariaat Postgraduate School of Medicine (t) 050-36 10003, (e) paog@umcg.nl met vragen over inschrijvingen; voor overige vragen bij R. Bolt, secretariaat UCP, (t) 050-36 12807, (e) r.bolt@umcg.nl

  Accreditatie
  Er is accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, bij de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland en bij de V&VN voor verpleegkundig specialisten GGz. Voor toekenning van de accreditatiepunten dient u zowel voor als na de bijeenkomst de presentielijst te tekenen.

  Vervoer/Routebeschrijving, Parkeren
  U kunt, als u met de auto komt, gebruik maken van parkeergarage UMCG-Noord.

  lees meer
 • Psychologie en psychotherapie van de bipolaire stoornis

  17 januari 2017, Engels Conference Center, Rotterdam
  In behandeling

  Tijdens dit congres belichten wij tijdens het plenaire ochtendprogramma de verschillende psychologische facetten van de bipolaire stoornis die een aanknopingspunt bieden voor specifieke psychologische behandelingen. Ook bieden wij inzicht in de bestaande en mogelijk te ontwikkelen psychologische behandelingen.
  Onder andere zal de internationale gastspreker Dr. Melissa Green van het Black Dog Instituut in Australië stilstaan bij wat er bekend
  is over emotie-regulatie problematiek bij bipolaire patiënten.

  Het middagprogramma zal in het teken staan van stemmingsstoornissen in het algemeen (zowel unipolair als bipolair)
  en bestaan uit workshoppen over specifieke interventies en korte praatjes over actueel lopend onderzoek.

  Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, VVGN, FGzPt, VGCt, RSV en de V&VN.

  lees meer
 • VVGN Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Wim van den Brink

  09 februari 2017, AMC Amsterdam
 • Van DSM IV naar DSM-5 (e-learning)

  08 oktober 2016 t/m 02 mei 2017,
  Geaccrediteerd
 • Christelijk geloof en ggz

  12 januari 2017 t/m 18 mei 2017, De Hoop ggz Dordrecht
  In behandeling

  Theorie en praktijk
  In de toepassing wordt de relevantie pas echt duidelijk, daar verdiepen inzichten zich tot een doorleefde attitude. Om die reden wordt er veel aandacht besteed aan casuïstiek en het oefenen in de therapeutische praktijk. Daardoor is de cursus een unieke gelegenheid tot verdieping en jouw vorming als christen professional.

  Doelstelling: kennis, praktijk en persoon
  Het is doel is om, met behulp van fundamentele kennis van de literatuur, een onderbouwde eigen visie te ontwikkelen. Een visie waarin jouw persoonlijke geloofsovertuiging verbonden wordt met je psychologische en therapeutische kennis. Je wordt uitgedaagd om deze visie om te zetten naar jouw therapeutische praxis en ontwikkeling als persoon.

  Vorm
  Hoorcolleges, onderwijsleergesprekken, casuïstiek bespreking, literatuur, presentatie en toets.
  Kosten: € 675,00 incl. BTW, leden van de CVPPP ontvangen 10% korting.

  Data: 12 januari, 16 februari, 6 april en 18 mei 2017

  Inschrijven: Je kunt je inschrijven door te mailen naar info@kicg.nl. Vermeld daarbij jouw naam, adres, telefoonnummer, beroep, bignummer en factuuradres.

  lees meer

Geef ons feedback over deze pagina. Vul je e-mailadres in en ontvang een reactie.