Achtergrond 4

De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van verslavingsartsen KNMG en AIOS verslavingsgeneeskunde.

Mobile: Wij staan voor bevordering van de kwaliteit van de verslavingsgeneeskunde in wetenschappelijke zin

Agenda

 • ISBRA ESBRA World Congress on Alcohol and Alcoholism

  02 september 2016 t/m 05 september 2016, Berlijn
  Buitenland
 • Ketenzorg voor GHB-gebruikers en verwarde personen

  06 september 2016, Amsterdam
  In behandeling
 • Nascholing Psychiatrie: Psychiatrische stoornissen bij asielzoekers en vluchtelingen

  21 september 2016, Radboudumc te Nijmegen
  In behandeling
 • Psychotraumatisering 2016

  22 september 2016, Amsterdam
  In behandeling

  Op dit vierde symposium presenteren Nederlandse topwetenschappers en clinici wederom hun bevindingen over ontstaan, gevolgen en behandeling van Psychotraumatisering. Het wordt immers steeds duidelijker dat en hoe psychotraumatische gebeurtenissen een rol spelen bij veel psychiatrische en somatische aandoeningen.

  Tijdens dit symposium besteden we aandacht aan de meest recente inzichten en onderzoeksresultaten, en aan de vertaling van deze kennis naar de praktijk. Ook gaan we het hebben over de maatschappelijke aspecten van het psychotrauma.

  Net als tijdens de voorgaande edities is er veel aandacht voor de klinische praktijk en voldoende tijd ingeruimd voor interactie met de sprekers.

  lees meer
 • VVGN Symposium “Zwangerschap en verslaving”

  29 september 2016, Utrecht
  Geaccrediteerd

  Een zwangerschap is een natuurlijk en vanzelfsprekend gebeuren in het leven van de vrouw. Tegenwoordig geldt dat ook voor middelengebruik. Van oudsher zijn alcohol en nicotine middelen waar nadrukkelijk de aandacht voor is tijdens de algemene zwangerschapsbegeleiding. In de verslavingszorg horen daar nadrukkelijk heroïne en cocaïne (en nieuwe middelen??) bij gezien risico’s, die deze middelen vormen voor het verloop van de zwangerschap. Bij middelengebruik is sprake van gevolgen op het verloop van de zwangerschap, op het pasgeboren kind en op de psychische gesteldheid van moeder. Wat zijn deze effecten, is er gradueel verschil in de effecten van verschillende middelen op het verloop, hoe organiseer je de zorg rond zwangere verslaafde, is dit overal in Nederland hetzelfde, welke rol speelt de Meldcode hierin?

  Aan het eind van de dag bent u op de hoogte van de invloed van de voornaamste middelen (alcohol, nicotine, heroïne en cocaïne) op de moeder, haar zwangerschap en de effecten op het pasgeboren kind. Ook hebt u informatie over de aandachtspunten m.b.t. werking van psychofarmaca tijdens de zwangerschap en de aanpak van psychiatrische beelden bij een zwangere verslaafde. Tevens hebt u een beeld van de protocollen in 2 regio’s in Nederland die gebruikt worden bij de zorg aan zwangere verslaafden en het gebruik van de Meldcode.

  Tot slot krijgt u een verslag van topics van de ISBRA/ESBRA 2016 te Berlijn door Geert Dom en Mary Janssen van Raay.

  lees meer
 • PITSTOP training

  30 september 2016, Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • LVB en Verslaving

  05 oktober 2016, ARISTO UTRECHT
  In behandeling
 • NISPA-dag “Nieuwe perspectieven”

  06 oktober 2016, Nijmegen
  In behandeling

  Onder voorzitterschap van dr. Arnt Schellekens en dr. Boukje Dijkstra, beiden directeur NISPA, organiseert NISPA, op donderdag 6 oktober 2016 het jaarlijkse NISPA congres, in samenwerking met de verslavingszorginstellingen, IrisZorg, Novadic-Kentron, Tactus, Victas, Vincent van Gogh instituut en VNN.

  lees meer
 • Studiemiddag NVvP-VVGN ”Alles wat je altijd al wilde weten over gedragsverslaving”

  11 oktober 2016, ’s-Hertogenbosch
  In behandeling
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  28 september 2016 t/m 12 oktober 2016, Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Symposium Parentificatie – Als een kind te snel ouder wordt

  14 oktober 2016, Congrescentrum Domstad, Utrecht
  In behandeling

  Het doel van de bijeenkomst is de deelnemers op de hoogte te brengen van de relevante klinische en wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van parentificatie; haar invloed tijdens verschillende levensfasen en de invloed op de therapeutische relatie van een ‘geparentificeerde’ behandelaar. De deelnemers zijn aldus op de hoogte van de belangrijkste aspecten van diagnostiek en behandeling. Zij weten wanneer en hoe je met gerichte interventies de parentificatie vol in focus kan nemen, maar ook wanneer het effectiever is het thema ‘te laten liggen’.

  lees meer
 • 9th European Public Health Conference

  09 november 2016 t/m 12 november 2016, Wenen
  Buitenland
 • “Vaker dan je denkt”…Symposium over verslaving

  24 november 2016, kliniek van Mirage te Den Haag
  In behandeling

  1. Herkennen van verslaving bij zowel patiënten als collega artsen

  2. Bekendheid over hoe deze stoornissen aan te pakken. Wat is de rol van de huisarts hierin, welke patiënten worden doorverwezen en hoe wordt er doorverwezen.

  3. De nieuwe richtlijn alcohol inhoudelijk onder de aandacht

  4. ADHD en verslaving als dubbel diagnose. Herkenning van de stoornis, met verheldering over pathologie, diagnostiek en behandelmethodieken.

  lees meer
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  01 december 2016 t/m 15 december 2016, Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • VVGN Refereerbijeenkomst

  11 januari 2017, Jellinek Amsterdam
 • Afscheidssymposium Wim van den Brink

  09 februari 2017,

Geef ons feedback over deze pagina. Vul je e-mailadres in en ontvang een reactie.