Achtergrond 2

De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van verslavingsartsen KNMG en AIOS verslavingsgeneeskunde.

Mobile: Wij staan voor bevordering van de kwaliteit van de verslavingsgeneeskunde in wetenschappelijke zin

Agenda

 • PITSTOP Suïcide

  26 januari 2017,
  In behandeling

  Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

  De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011.

  Doelen:
  •Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten.
  •Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.
  •Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).
  •Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).
  •Opstellen structuurdiagnose
  •Opstellen van een veiligheidsplan
  •Omgaan met chronische suicidaliteit
  •Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.
  •Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

  lees meer
 • VVGN Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Wim van den Brink

  09 februari 2017, AMC Amsterdam
  In behandeling

  Programma

  09:30 uur Inschrijving

  10:00 uur Opening door dagvoorzitter Ben van de Wetering mededelingen, uitleg stemkastjes

  10:10 uur Professor Sir John Strang, Head of Department National Addiction Centre, Addictions Department, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) King’s College London

  "Preventing deaths with overdose training and take-home naloxone”

  11:10 – 11:30 Koffie pauze

  11:30 uur Dr. Maarten Merkx, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en GZ psycholoog. Thans werkzaam bij HSK.

  Behandeling van problematisch middelengebruik – van leefstijltraining naar cognitieve gedragstherapie

  Cognitieve gedragstherapie heeft sinds 2000 zijn weg gevonden in de Nederlandse verslavingszorg. De behandelmethode is breed geïmplementeerd sinds de introductie van de zogenaamde leefstijltrainingen, een serie behandelprotocollen ontwikkeld in opdracht van Resultaten Scoren, het kenniscentrum verslaving. Recent zijn deze leefstijltrainingen vervangen door nieuwe cognitief gedragstherapeutische behandelprotocollen, waarin de meest recente kennis is verwerkt.

  In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de evidentie voor cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik. Met behulp van enkele naturalistische studies en benchmark gegevens bespreken we de behandelresultaten zoals die in de dagelijkse praktijk worden behaald met cognitieve gedragstherapie. Vervolgens zullen het waarom en hoe van de veranderingen in nieuwe cognitief gedragstherapeutische behandelprotocollen toegelicht worden.

  12:10 uur Prof. dr. Vincent Hendriks, Hoogleraar Verslaving en psychiatrische comorbiditeit bij jeugdigen Curium, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Leids Universitair Medisch Centrum. Hoofd Onderzoek Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Verslavingszorg (Parnassia Groep).

  Jongeren met aanhoudend risicovol middelengebruik en verslaving

  In zijn lezing gaat Vincent Hendriks in op de risicofactoren voor aanhoudend riskant middelengebruik, de effectiviteit van de jeugdverslavingszorg en de mogelijkheden om de effectiviteit van vroeg interventies en behandeling bij adolescenten met verslavingsproblemen te verbeteren.

  12:50 uur Lunch

  13:50 uur Prof. dr. Wim van den Brink, Hoogleraar Verslavingszorg aan Academisch Psychiatrisch Centrum AMC.

  "Ontwikkelingen in het denken over verslaving: een bijdrage uit Nederland"

  In 1992 werd de eerste hoogleraar klinisch verslavingsonderzoek in Nederland. Sindsdien hebben zich nationaal en internationaal een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in het denken over verslaving en in de behandeling en bejegening van verslaafden. In deze lezing wordt een kort overzicht gegeven van de Nederlandse bijdrage aan deze internationale wetenschappelijke en klinische ontwikkeling van het vak. Meer in het bijzonder zal worden ingegaan op bijdragen vanuit Amsterdam aan nieuwe farmacologische behandeling van alcohol-, opiaat- en cocaïne-afhankelijkheid, aan het denken over indicatiestelling en zorgtoewijzing, het denken over en het onderzoek naar stagering en profilering uitlopend op nieuwe voorstellen voor personalized medicine en tenslotte het denken over de neurobiologie en de behandeling van patiënten met een dubbele diagnose, zoals depressie/angst en alcoholafhankelijkheid, cannabis en schizofrenie, verslaving en borderline persoonlijkheidsstoornis en natuurlijk ADHD en verslaving.

  14:40 uur Prof. dr. Anneke Goudriaan, bijzonder hoogleraar aangesteld bij Arkin en de afdeling Psychiatrie van het AMC.

  Experimentele transcraniële methoden van behandeling? extended-release
  naltrexone voor abstinentie voor opiaatverslaafden?

  In deze presentatie staat neuromodulatie als nieuwe behandelmethode bij verslavingen centraal. Transcraniële neurostimulatie met behulp van rTMS (repeated Transcranial Magnetic Stimulation) lijkt een positief effect te kunnen hebben op het verminderen van craving bij verslavingsgedrag (meta-analyse: Jansen et al., 2013). De werkingsmechanismen van rTMS voor verslaving zijn echter grotendeels onbekend. In deze presentatie wordt daarom ingegaan op een studie waarin het werkingsmechanisme van rTMS centraal staat. De effecten van hoog frequente neurostimulatie met rTMS op craving, emotie regulatie en functionele activiteit van het brein bij mensen met alcoholafhankelijkheid worden besproken. rTMS verbetert emotie regulatie en vermindert craving (publicatie ingediend). Implicaties voor het ontdekken van nieuwe behandelmethoden bij verslaving worden toegelicht en een lopende klinische trial met rTMS wordt besproken.

  Naast dit onderwerp zal er aandacht zijn voor de onderzoek naar de werkingsmechanismen van psychofarmaca op het brein, zoals bij toepassing van langwerkend naltrexon bij opiaat verslaving. De relevantie van onderzoek naar werkingsmechanismen voor de ontwikkeling van personalized medicine bij verslaving wordt toegelicht.

  15:20 – 15:40 Koffie pauze

  15:40 uur Dr. Arnt Schellekens is wetenschappelijk directeur van NISPA sinds 2015. Arnt Schellekens werkt als psychiater in het Radboud University Medisch Centrum, afdeling psychiatrie. Hij combineert zijn klinisch werk met wetenschappelijk onderzoek naar verslaving. Arnt Schellekens is bestuursvoorzitter van de sectie verslavingspsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

  Verslaving en het kleurrijke palet van psychiatrische co-morbiditeit

  Verslaving en andere psychiatrische stoornissen komen veelvuldig samen voor. Dat is ook niet meer dan logisch gezien de grote overlap in neurobiologische mechanismen die zowel een rol spelen bij verslaving als bij andere psychiatrische stoornissen. Aan de hand van enkele voorbeelden van vaak samen voorkomende co-morbide psychiatrische stoornissen bij verslaving wordt overlap in neurobiologische mechanismen toegelicht.

  In het tweede deel van de lezing zal nader worden ingegaan op de behandeling van co-morbide psychiatrische stoornissen bij verslaving aan de hand van de binnenkort te verschijnen richtlijn drugs, waarin expliciet aandacht wordt besteed aan psychiatrische co-morbiditeit bij verslaving.

  16:20 uur Drs. Loes Terra-Hanck, verslavingsarts KNMG bij Jellinek.

  Cafeïne en verslaving

  Cafeïne is een stof die niet als "drugs" word gezien, het is volkomen legaal en wordt op grote schaal gebruikt door mensen van alle leeftijden.
  Maar is cafeïne wel zo onschuldig? In deze presentatie wordt dieper ingegaan op de "stoornis in het gebruik van cafeïne" en het cafeïne-onttrekkingssyndroom.

  17:00 uur Sluiting


  lees meer
 • Gok-, seks- en pornoverslaving en anti-trekmedicatie

  14 maart 2017,
  In behandeling

  De eerste presentatie (door Daniel L.J. Cremers, verslavingsarts KNMG) gaat over porno- en seksverslaving. Twee diagnoses die niet terug te vinden zijn in de DSM5, maar waar wel veel mensen onder lijden. Er zal worden ingegaan op de definitie, bijkomende problemen, mogelijkheden voor behandeling en specifieke informatie om voorbereid een gesprek in te kunnen gaan.

  De tweede presentatie, gehouden door Marjan van den Berg (arts seksuoloog, werkzaam voor de Isala kliniek, PsyQ en als zelfstandige), omhelst enkele casui uit de dagelijkse praktijk. Ook verteld ze hoe ze zelf mensen et porno verslaving behandeld. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

  D. Namiotko zal de derde presentatie geven over pathologisch gokken (gokstoornis in DSM5). Een ernstige stoornis, die gepaard gaat met veel sociaal-maatschappelijke problemen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek worden de definitie en behandelmogelijkheden besproken. Ook krijgt u uitgelegd hoe bepaalde gokspellen werken en wat voor preventieve maatregelen momenteel worden ingezet.

  De vierde presentatie, gehouden door Peter de Groot (forensisch arts GGD, werkzaam voor Terwille), gaat over anti-trek medicatie voor alcohol en tabak. Hierbij is er ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

  lees meer
 • De complexiteit van stress: Effectieve diagnostiek en behandeling van stressgerelateerde aandoeningen

  19 april 2017, Congrescentrum 'De Reehorst'
  In behandeling

  Stress kent zowel postieve als negatieve aspecten. Om nieuwe initiatieven te kunnen ondernemen is vaak een zekere mate van stress onontbeerlijk. Echter, stress roept vaak ook negatieve beelden op. Het heeft een slecht imago en het lijkt vooral vermeden te moeten worden. We lijken daarbij te vergeten dat stress ook nodig is om te kunnen overleven. Een stress-situatie roept een stressreactie op die noodzakelijk kan zijn om ons aan te passen aan een nieuwe situatie. Maar een stressreactie kan ook dusdanig verlopen dat er psychische stoornissen en/of lichamelijke klachten ontstaan. Stress is een complex fenomeen dat vanuit verschillende invalshoeken benaderd en begrepen kan worden, onder meer vanuit ons brein, vanuit ons immuunsysteem, vanuit aangeleerde gedragsresponsen en vanuit omgevingsfactoren. Burnout, depressie, PTSS en chronische vermoeidheid, maar ook zogenaamd Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en lichamelijke ziekten (zoals hypertensie, diabetes en hart- en vaatziekten) treden hierbij op. Zij hebben een grote impact op de gestreste persoon zelf, maar ook op diens omgeving.

  lees meer
 • Van DSM IV naar DSM-5 (e-learning)

  08 oktober 2016 t/m 02 mei 2017,
  Geaccrediteerd
 • Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht?

  18 januari 2017 t/m 17 mei 2017, Radboudumc, Studiecentrum Medische Wetenschappen
  In behandeling

  Programma
  17.30 uur Ontvangst en inschrijving

  18.00 uur Intensieve klinische traumabehandeling en verslavingsgerichte EMDR bij verslaafden
  drs. Toon van Oosteren, psychiatrie Iriszorg & Wiebren Markus, psycholoog

  18.25 uur Cannabis en psychose: neurobiologische aspecten
  dr. Albert Batalla, psychiater Radboudumc

  18.50 uur Dissociative identiteitsstoornis heroverwogen
  drs. Mieke Frowein, klinisch psycholoog Kairos/Pompestichting

  19.15 uur Pauze

  19.30 uur Autisme
  dr. W. Staal, kinder- en jeugdpsychiater Radboudumc/Karakter

  19.55 uur Stemmingsstoornissen in 2017
  drs. Annemarie van der Meij, psychiater Pro Persona

  20.20 uur Antipsychotica in de zwangerschap
  Dr. Monica Pop, psychiater Radboudumc

  20.45 uur Afsluiting
  Prof.dr. Robbert-Jan Verkes

  Plaats
  Radboudumc, Studiecentrum Medische Wetenschappen, Lammerszaal (route 86)

  Deelname
  Deelname aan deze avond is gratis. U dient zich te registreren via www.paoheyendael.nl

  lees meer
 • Vroege Diagnostiek en interventie bij ontwikkelingsproblemen en stoornissen

  15 februari 2017 t/m 17 mei 2017, Radboudumc, Studiecentrum Medische Wetenschappen, Lammerszaal (route 86)
  In behandeling

  Deelname aan deze avond is gratis. U dient zich te registreren via onze website www.paoheyendael.nl.

  Accreditatie is aangevraagd bij VVGN, NVvP en FGzPt, alsmede bij Kwaliteitsregister V&V en Register Verpleegkundig Specialisten. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat.

  lees meer
 • Christelijk geloof en ggz

  12 januari 2017 t/m 18 mei 2017, De Hoop ggz Dordrecht
  In behandeling

Geef ons feedback over deze pagina. Vul je e-mailadres in en ontvang een reactie.