Achtergrond 1

De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van verslavingsartsen KNMG en AIOS verslavingsgeneeskunde.

Mobile: Wij staan voor bevordering van de kwaliteit van de verslavingsgeneeskunde in wetenschappelijke zin

Agenda

 • Trauma en stress

  25 april 2017, Groningen
  Geaccrediteerd

  Behandeling van trauma en stress;
  * Herstel van oorlogsstress (veteranen);
  * Preventie van zelfdoding;
  * Aanpak van volwassen slachtoffers van kindermishandeling en/of verwaarlozing.

  lees meer
 • Van DSM IV naar DSM-5 (e-learning)

  08 oktober 2016 t/m 02 mei 2017,
  Geaccrediteerd
 • Nieuwe Psychoactieve Stoffen & GHB

  11 mei 2017, ARISTO UTRECHT
  Geaccrediteerd

  OCHTENDPROGRAMMA – NIEUWE PSYCHOACTIEVE STOFFEN
  9.30 uur Ontvangst en registratie
  10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Ton Nabben, criminoloog Universiteit van Amsterdam
  10.15 uur Feiten en cijfers door Tibor Brunt, wetenschappelijk projectleider Drug Monitoring & Policy Trimbos instituut

  11.00 uur Koffiepauze

  11.30 uur Herkennen en signaleren door Charles Dorpmans, coördinator DIMS Noord-Brabant Novadic-Kentron docent/expert Fontys Hogeschool Pedagogiek
  12.15 uur NPS verbieden: goed of slecht?
  Panelleden: Tibor Brunt, Charles Dorpmans, ervaringsdeskundige (psychonaut), vertegenwoordiger ministerie VWS

  12.45 uur Lunchpauze

  MIDDAGPROGRAMMA – GHB
  13.45 uur GHB-kennis door Esther Croes, arts-epidemioloog Drug Monitoring & Policy Trimbos instituut
  14.10 uur Ketenzorg en samenwerking door Harmen Beurmanjer, onderzoeker NISPA/Novadic-kentron en hoofddocent Verslaving GZ-opleiding RINO Zuid/RCSW

  14.30 uur Korte pauze

  14.50 uur Hoe is het nu met..…..brandhaard Etten-Leur door Jaap Malcontent, adviseur integrale veiligheid Gemeente Etten-Leur en Alex van Dongen, veldwerker Novadic-Kentron
  15.15 uur Protocol omgaan met extreem gedrag Tobias van Dijk, coördinator drugstestservice/onderzoeker GGD Amsterdam
  15.40 uur Waarom clean blijven zo moeilijk is door Harmen Beurmanjer in samenwerking met Angela Aarts, ervaringsdeskundige

  16.15 uur Afsluiting en borrel

  lees meer
 • Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht?

  18 januari 2017 t/m 17 mei 2017, Radboudumc, Studiecentrum Medische Wetenschappen
  Geaccrediteerd

  Programma
  17.30 uur Ontvangst en inschrijving

  18.00 uur Intensieve klinische traumabehandeling en verslavingsgerichte EMDR bij verslaafden
  drs. Toon van Oosteren, psychiatrie Iriszorg & Wiebren Markus, psycholoog

  18.25 uur Cannabis en psychose: neurobiologische aspecten
  dr. Albert Batalla, psychiater Radboudumc

  18.50 uur Dissociative identiteitsstoornis heroverwogen
  drs. Mieke Frowein, klinisch psycholoog Kairos/Pompestichting

  19.15 uur Pauze

  19.30 uur Autisme
  dr. W. Staal, kinder- en jeugdpsychiater Radboudumc/Karakter

  19.55 uur Stemmingsstoornissen in 2017
  drs. Annemarie van der Meij, psychiater Pro Persona

  20.20 uur Antipsychotica in de zwangerschap
  Dr. Monica Pop, psychiater Radboudumc

  20.45 uur Afsluiting
  Prof.dr. Robbert-Jan Verkes

  Plaats
  Radboudumc, Studiecentrum Medische Wetenschappen, Lammerszaal (route 86)

  Deelname
  Deelname aan deze avond is gratis. U dient zich te registreren via www.paoheyendael.nl

  lees meer
 • Vroege Diagnostiek en interventie bij ontwikkelingsproblemen en stoornissen

  15 februari 2017 t/m 17 mei 2017, Radboudumc, Studiecentrum Medische Wetenschappen, Lammerszaal (route 86)
  Geen accreditatie

  Deelname aan deze avond is gratis. U dient zich te registreren via onze website www.paoheyendael.nl.

  Accreditatie is aangevraagd bij VVGN, NVvP en FGzPt, alsmede bij Kwaliteitsregister V&V en Register Verpleegkundig Specialisten. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat.

  lees meer
 • Hulp bij verslaving

  08 mei 2017 t/m 17 mei 2017, Amsterdam of Eindhoven
  In behandeling

  De fasering van diagnostiek en behandeling bij patiënten met verslaving en psychiatrische comorbiditeit
  Door M.G.H. Guiot, psychiater GGZ Interventie

  Doelgroep
  Huisartsen en POH-GGZ

  Inhoud
  In deze presentatie wordt ingegaan op hoe onderscheid gemaakt kan worden tussen de psychische effecten van verslavende middelen en psychische stoornissen in engere zin die ook naast een verslaving kunnen bestaan.
  Hiernaast wordt aandacht besteed aan hoe de behandelingsstrategieën kunnen worden afgestemd bij patiënten met middelenmisbruik of afhankelijkheid van middelen gecombineerd met één of meerdere psychische stoornissen.

  Leerdoelen
  De presentatie richt zich op het vergroten van de kennis en vaardigheden over de diagnostiek en behandeling bij patiënten met een verslaving, eventueel gecombineerd met een psychiatrische stoornis als een verslavingsziekte.

  Deelnemers kunnen na de training:
  - De gevolgen van een verslaving op de psyche beter inschatten
  - De gevolgen van de psychische stoornis op de verslaving beter inschatten
  - Verslaving met eventuele psychiatrische comorbiditeit beter diagnosticeren
  - Effectieve interventies beter indiceren en met deze kennis gerichter verwijzen

  Werkwijze
  Een korte plenaire inleiding in de fasering van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een verslaving en psychiatrische comobiditeit.
  De presentatie wordt gevolgd door een interactief gedeelte met de mogelijkheid tot het stellen van vragen en tot het inbrengen van casuïstiek.

  De kernconcepten van verslaving
  Door Drs. Jos van den Boomen, Klinisch Psycholoog

  Inhoud
  Algemene inleiding 'verslaving'.
  Hoe (h)erken je de verslaafde patiënt.
  Verslaving als ziekte en vooral de ziekte van de terugval.
  Wat doet GGZ Interventie: werkwijze, uitleg verschillende trajecten, ambulante en klinische behandeling. Nazorg en familieprogramma.
  Incidentie/prevalentie en het belang van onderkenning van het probleem.

  Leerdoelen
  - Het onderkennen van het probleem
  - Het besef dat verslaving een chronisch biologisch georiënteerde ziekte is, verslaving is de ziekte van de terugval en totale abstinentie is geboden.
  - Een goed gestructureerde aftercare is onontbeerlijk
  - Besef van het bestaan van zelfhulpgroepen en hun belang in het geheel.
  - Het belang van het systeem.

  Ervaringsdeskundige en interventionist
  Maarten Dammer

  lees meer
 • De veelkleurigheid van agressie

  17 mei 2017, DeFabrique te Utrecht
  Geaccrediteerd

  Tijdens dit congres gaan we in op de wijze waarop we in uiteenlopende situaties agressief gedrag van patiënten kunnen leren begrijpen, om hier vervolgens op gepersonaliseerde wijze mee om te gaan. We starten de dag met een algemene introductie op het thema. We presenteren een algemeen model voor agressie dat ons helpt om in individuele situaties (potentieel) agressief gedrag van patiënten te leren analyseren en begrijpen. Dit algemene model zal vervolgens door experts binnen hun vakgebied worden geconcretiseerd bij uiteenlopende patiëntengroepen. Zo wordt op levendige wijze geïllustreerd hoe agressie steeds verschillend moet worden begrepen, en hoe dit begrip leidt tot meer gepersonaliseerde preventieve en behandelstrategieën. Wij zullen apart ingaan op agressie bij patiënten die psychotisch zijn, patiënten met autisme, jeugdige patiënten, patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, patiënten met verslavingsproblematiek, patiënten met psychopathie en patiënten met een verstandelijke beperking. Zo proberen we de veelkleurigheid van het fenomeen agressie te leren herkennen en onze omgang met de agressieve patiënt hierop af te stemmen.

  lees meer
 • Christelijk geloof en ggz

  12 januari 2017 t/m 18 mei 2017, De Hoop ggz Dordrecht
  Geaccrediteerd
 • Gok-, seks- en pornoverslaving en anti-trekmedicatie

  20 mei 2017, Pathé Tuschinski Amsterdam
  Geaccrediteerd

  De eerste presentatie (door Daniel L.J. Cremers, verslavingsarts KNMG) gaat over porno- en seksverslaving. Twee diagnoses die niet terug te vinden zijn in de DSM5, maar waar wel veel mensen onder lijden. Er zal worden ingegaan op de definitie, bijkomende problemen, mogelijkheden voor behandeling en specifieke informatie om voorbereid een gesprek in te kunnen gaan.

  De tweede presentatie, gehouden door Marjan van den Berg (arts seksuoloog, werkzaam voor de Isala kliniek, PsyQ en als zelfstandige), omhelst enkele casui uit de dagelijkse praktijk. Ook verteld ze hoe ze zelf mensen et porno verslaving behandeld. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

  D. Namiotko zal de derde presentatie geven over pathologisch gokken (gokstoornis in DSM5). Een ernstige stoornis, die gepaard gaat met veel sociaal-maatschappelijke problemen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek worden de definitie en behandelmogelijkheden besproken. Ook krijgt u uitgelegd hoe bepaalde gokspellen werken en wat voor preventieve maatregelen momenteel worden ingezet.

  De vierde presentatie, gehouden door Peter de Groot (arts Maatschappij en Gezondheid, forensisch arts KNMG en verslavingsarts KNMG, werkzaam voor Terwille), gaat over anti-trek medicatie voor alcohol en tabak. Hierbij is er ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

  lees meer
 • “Middelengebruik en complicaties. Deel 1: cannabis en designer drugs”

  27 mei 2017, Pathé Tuschinski Amsterdam
  Overige nascholing

  Inhoud:
  Cannabis: gebruik, effecten, medische complicaties
  Vanuit wetenschappelijk perspectief zal er gekeken worden naar cannabis. Zowel de prevalentie van gebruik, kenmerken van de cannabisplant, toepassingen, betrokken neurotransmitters, actieve componenten (vooral THC en CBD), medicinale toepassingen (cannabis, CBD olie), theoretische interacties, effecten van gebruik, ontwenning, lichamelijke complicaties van gebruik en bekende negatieve combinaties zullen de revue passeren.

  Cannabis hyperemesis syndroom
  De beschikbare literatuur over dit onderwerp zal worden besproken. Door het bijwonen van deze presentatie zult u in staat zijn cannabis hyperemesis syndroom te herkennen en behandelen.

  Preventie bij cannabis en designerdrugsgebruik
  Vanuit harm-reduction perspectief zal er gekeken worden naar cannabis- en designerdrugsgebruik. Hierbij zal ook kort chemseks besproken worden en de activiteiten van onder andere Mainline in de harm-reductie.

  Designerdrugs: gebruik, effecten, medische complicaties
  In deze presentatie zullen bekende designerdrugs worden weergegeven, onderverdeeld in de synthetische stimulantia, synthetische cannabinoiden, afgeleiden van tryptanine. Waar mogelijk worden de effecten van de drugs en medische complicaties weergegeven. Tussendoor worden films getoond van de effecten bij proefpersonen.

  lees meer
 • Virale hepatitis – na EASL 2017

  30 mei 2017, Beatrixgebouw Utrecht
  Geaccrediteerd

  De Virale Hepatitis - na EASL 2017 bijeenkomst heeft ten doel behandelend artsen en onderzoekers een overzicht te geven van de meest belangrijke ontwikkelingen op het gebied van klinisch en wetenschappelijk onderzoek, welke worden gepresenteerd tijdens de EASL. De sprekers tijdens de Virale hepatitis - na EASL 2017 bijeenkomst zullen deze uitkomsten vertalen naar consequenties voor de dagelijkse praktijk. (meer informatie over de EASL 2017 vindt u via deze website: http://www.easl.eu/discover/events/international-liver-congress)

  De doelgroep bestaat uit medisch specialisten en onderzoekers betrokken bij en geïnteresseerd in de behandeling van Hepatitis. Daarnaast hebben de verpleegkundigen en andere healthcare professionals ook belang bij een compleet overzicht van het veld.

  lees meer
 • Symposium “Maak de zorg rookvrij”

  31 mei 2017, Domus Medica Utrecht
 • CGT bij middelengebruik en gokken

  15 juni 2017 t/m 29 juni 2017, Arkin Amsterdam
  Geaccrediteerd
 • Slaap 2017

  30 november 2017 t/m 01 december 2017,
  Overige nascholing

Geef ons feedback over deze pagina. Vul je e-mailadres in en ontvang een reactie.