Achtergrond 1
home /Kwaliteit / Kwaliteitsevaluatie

Kwaliteitsevaluatie

Net als alle andere geneeskundige specialisten en profielartsen is de verslavingsarts verplicht zich elke 5 jaar te laten herregistreren. Toetsing en registratie zijn in handen van de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS). De KNMG heeft met de instelling van de profielregister Verslavingsgeneeskunde de eisen geformuleerd voor de handhaving en bevordering van de kwaliteit van de zorg, die door verslavingsartsen geboden wordt en waarvoor herregistratie kan plaats vinden.

In 2016 zijn de nieuwe herregistratie-eisen door de CGS al vastgesteld. Vanaf 1-1-2020 gaan de nieuwe eisen in en zij zijn al diverse malen met de beroepsgroep gecommuniceerd (2019: Informatiebrief herregistratie 2020 & 20212019: Informatiebrief herregistratie 2022-2024).

De RGS herregistreert een specialist of profielarts als deze in de 5 jaar direct voorafgaande aan het verlopen van de registratie heeft voldaan aan de volgende eisen:

  • het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend
  • in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten
  • aan de kwaliteitsevaluatie van de VVGN heeft deelgenomen.

In het Reglement Kwaliteitsevaluatie VVGN is de procedure vastgelegd. Hierbij spelen groepen (bij voorkeur afkomstig uit de ICT-groepen) een belangrijke rol. De nieuwe procedure is door de extra ALV van de VVGN op 25-9-2019 vastgesteld. Voor de praktijk is er een Handleiding Kwaliteitsevaluatie gemaakt om de evaluatiecyclus goed te kunnen doorlopen.

De eerste groepen zullen begin 2020 van start gaan. Voor de verslavingsartsen, die zich moeten herregistreren in 2020 en 2021 organiseert de VVGN centrale bijeenkomsten. Degene, die zich moeten herregistreren vanaf 2021 wordt gevraagd groepjes te formeren van 4-5 personen en die via een contactpersoon zich te laten aanmelden via het Aanmeldingsformulier Kwaliteitsevaluatie VVGN. Het is van belang dat verslavingsartsen KNMG zich aanmelden bij de vereniging, zodat de Kwaliteitsevaluatiegroepen geformeerd worden en de jaarlijkse evaluatiecyclus van start kan gaan. Voor vragen kunt u een mail sturen naar: kwaliteitsevaluatie@vvgn.nl.