Achtergrond 2
home /Kwaliteit / Kwaliteitsevaluatie

Kwaliteitsevaluatie

Net als alle andere geneeskundige specialisten en profielartsen is de verslavingsarts verplicht zich elke 5 jaar te laten herregistreren. Toetsing en registratie zijn in handen van de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS). De KNMG heeft met de instelling van de profielregister Verslavingsgeneeskunde de eisen geformuleerd voor de handhaving en bevordering van de kwaliteit van de zorg, die door verslavingsartsen geboden wordt en waarvoor herregistratie kan plaats vinden.

In 2016 zijn de nieuwe herregistratie-eisen door de CGS al vastgesteld. Vanaf 1-1-2020 gaan de nieuwe eisen in en zij zijn al diverse malen met de beroepsgroep gecommuniceerd (2019: Informatiebrief herregistratie 2020 & 20212019: Informatiebrief herregistratie 2022-2024).

De RGS herregistreert een specialist of profielarts als deze in de 5 jaar direct voorafgaande aan het verlopen van de registratie heeft voldaan aan de volgende eisen:

  • het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend
  • in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten
  • aan de kwaliteitsevaluatie van de VVGN heeft deelgenomen.

Documenten

In het Reglement Kwaliteitsevaluatie VVGN is de procedure vastgelegd. Hierbij spelen groepen (bij voorkeur afkomstig uit de ICT-groepen) een belangrijke rol. De nieuwe procedure is door de extra ALV van de VVGN op 25-9-2019 vastgesteld. Voor de praktijk is er een Handleiding Kwaliteitsevaluatie gemaakt om de evaluatiecyclus goed te kunnen doorlopen.

Aanmelding en bereikbaarheid

De eerste groepen verslavingsartsen, die zich in 2020 en 2021 moeten herregistreren, zijn al van start gegaan. Degene, die zich moeten herregistreren vanaf 2021 wordt gevraagd groepjes te formeren van 4-5 personen en die via een contactpersoon zich te laten aanmelden via het Aanmeldingsformulier Kwaliteitsevaluatie VVGN. Het is van belang dat verslavingsartsen KNMG zich aanmelden bij de vereniging, zodat de Kwaliteitsevaluatiegroepen geformeerd worden en de jaarlijkse evaluatiecyclus van start kan gaan. Voor vragen kunt u een mail sturen naar: kwaliteitsevaluatie@vvgn.nl.

Kosten & ledenkorting

De Commissie Kwaliteitsevaluatie VVGN (CKV) is verantwoordelijk voor de kwaliteitsevaluatie. De vereniging brengt hiervoor de volgende kosten in rekening:

  • De vergoeding die visitatoren ontvangen.
  • De voor ontwikkeling, onderhoud en uitvoering van het kwaliteitsevaluatiesysteem noodzakelijke personele capaciteit CKV (projectleider, ondersteuning).
  • Kosten van ontwikkeling en onderhoud van de digitale ondersteuning (Paragin).
VVGN leden niet-leden
Jaarlijks kosten abonnement € 95,59 € 155,00
Visitatiekosten € 561,00 € 561,00
Prijzen zijn inclusief BTW

Accreditatiepunten

Voor het doorlopen van het kwaliteitsevaluatietraject krijgt de verslavingsarts KNMG in totaal (per periode van herregistratie) 25 accreditatiepunten toegekend. Na succesvolle afronding van de visitatie én invullen van de evaluatievragenlijst worden de accreditatiepunten binnen 1 week automatisch bijgeschreven in GAIA.

Coulanceregeling RGS rond herregistratie verruimd en verlengd

Het CGS heeft een coulanceregeling voor de herregistratie in het leven geroepen, waarvan de mogelijkheid tot het aanvragen van dispensatie voor de visitatie een onderdeel vormt. Onlangs is deze coulanceregeling ook verruimd; hij geldt nu voor alle specialisten wiens herregistratiedatum tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2021 ligt. Lees verder >>