Achtergrond 3
home /Vereniging / bestuur

bestuur

De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een gekozen bestuur. Het bestuur voert het jaarplan uit. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden en vergadert twaalf keer per jaar in Utrecht of digitaal. De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor de coördinatie van de activiteiten van de vereniging. Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaatsbureau en een beleidsmedewerker. 

Peter Vossenberg
Voorzitter
Ad van Hoek
Secretaris / Penningmeester
Ik ga voor de versteviging van de positie van de verslavingsarts KNMG door het verder opstarten van de Kwaliteitsevaluatie, het vernieuwen van het opleidingsplan en het verder professionaliseren van de vereniging.
Ineke de Noord
Bestuurslid
Aankomend secretaris
Machteld Tissing
Bestuurslid
Aankomend penningmeester
Verslavingsarts KNMG bij Brijder. Reden om JA te zeggen tegen deze bestuursfunctie was het betoog dat ik ooit tijdens een scholing heb gehad toen ik nog binnen de JGZ werkzaam was. Een vrouwelijke hoogleraar riep ons toen op om niet aan de kant te blijven staan, maar je uit te spreken. Symbool hiervoor was het rode jasje. Ook de verslavingszorg heeft behoefte aan rode jasjes. Ik heb hem aangetrokken! 
Maarten Belgers
Bestuurslid
Han Luijkx
Bestuurslid
Vanuit de overtuiging dat samenwerking op het vlak
van verslavingsgeneeskunde de patiënt, maar ook
ons als arts vooruit kan helpen wil ik me inzetten
bij onze beroepsverenging. Met name mijn wetenschappelijke achtergrond kan ik hopelijk ten
goede inzetten in de blijvende ontwikkeling van ons vakgebied. 
 
In het bestuur van de VVGN werk ik graag mee aan het sterker maken van het vak verslavingsgeneeskunde.
Concreet houd ik mij bezig met de voorbereiding van een publicatie met richtlijnen op ons vakgebied. 

 

Michel Wolters
Bestuurslid
 

Wilco Sliedrecht
Bestuurslid
Als bestuurslid wil ik bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een relatief nieuw en mooi vakgebied. Contacten onderhouden en aangaan met relevante stakeholders en verdergaande wetenschappelijke ontwikkeling zie ik voor mijzelf als speerpunten.  
Jelmer Weijs
Bestuurslid
Verslavingsarts KNMG bij Jellinek, werkzaam op High Care Detoxafdeling. Sinds 2020 lid bestuur VVGN, voorvechter destigmatisering van doelgroep. 

 

Contact
U kunt contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar info@vvgn.nl of te bellen naar telefoonnummer +31(0)85-8640026.

Statuten
In de statuten van de VVGN staan de grondregels en bepalingen van de vereniging opgesteld. De huidige statuten zijn vastgesteld in januari 2017. Klik hier om de statuten van de vereniging te bekijken.