Achtergrond 4
home /Vereniging / bestuur & statuten

bestuur & statuten

De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur voert het jaarplan van de vereniging uit. Het bestuur bestaat uit een voorzitter,  secretaris, penningmeester en bestuursleden. Het bestuur vergadert twaalf keer per jaar in Utrecht.  De voorzitter en de secretaris vergadert 1x per maand ook nog telefonisch. Zij dragen zorg voor de goede coördinatie van de activiteiten van de vereniging. Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaatbureau.

  Peter Vossenberg
Voorzitter
  Ad van Hoek
Secretaris
Penningmeester
Maarten Belgers
Bestuurslid
  Han Luijkx
Bestuurslid
 

Michel Wolters
Bestuurslid

 

  Wilco Sliedrecht
Bestuurslid
Ineke de Noord
Bestuurslid 

 

Machteld Tissing
Bestuurslid

 

 

Jelmer Weijs
Bestuurslid

 

 

 

Contact
U kunt contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar info@vvgn.nl of te bellen naar telefoonnummer +31(0)85-8640026.

Statuten
In de statuten van de VVGN staan de grondregels en bepalingen van de vereniging opgesteld. De huidige statuten zijn vastgesteld in januari 2017. Klik hier om de statuten van de vereniging te bekijken.