Achtergrond 4
home /Vereniging / Aanmelden als lid

Aanmelden als lid

Geef je nu op als lid van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland, de wetenschappelijke en beroepsvereniging van en voor Verslavingsartsen KNMG. Ontmoet collega’s uit het hele land, neem deel aan symposia, spreek je uit over zaken die onze beroepsgroep aangaan en doe actief mee in die mate die bij jou past.

Voordelen

Waarom nog meer?

 • Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de verslavingsgeneeskunde: vakinhoudelijk, beleidsmatig en op het gebied van beroepsbelangen
 • Controleer en verbeter de kwaliteit van het vakgebied
 • Behartig de belangen van de sector
 • Ontvang de VVGN nieuwsbrief, over alles wat er binnen en buiten de vereniging speelt
 • Zorg voor een kwalitatief goede opleiding en nascholing
 • Neem tegen ledentarief deel aan de VVGN congressen én buitenlandse congressen zoals ISAM en EUPHA.
 • Ontvang korting op het Journal of Addiciton Medicine (van de American Society of Addiction Medicine)
 • Verbreed je netwerk

Wie kan lid worden

Verslavingsartsen KNMG, aios-verslavingsgeneeskunde, anios werkzaam in de verslavingszorg en andere geïnteresseerden kunnen lid worden van de VVGN. Via onderstaand formulier kun je een verzoek indienen om lid te worden van de VVGN. De vereniging kent:

 • Gewone leden: Verslavingsartsen KNMG
 • Aspirant leden: aios-verslavingsgeneeskunde
 • Buitengewone leden: artsen, werkzaam in de verslavingszorg, met belangstelling voor de doelstelling en de activiteiten van de vereniging.
 • Ereleden: de Algemene Ledenvergadering kan een lid als Erelid benoemen, vanwege dienst buitengewone verdiensten voor de vereniging.
 • Vrienden van de vereniging: zij die niet als arts in de verslavingszorg werkzaam zijn of anderszins belangstelling hebben voor de vereniging

Gecombineerd lidmaatschap VVGN-LAD

De VVGN en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) zijn per 1 januari 2022 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Dit betekent dat VVGN leden (gewone en aspirant leden) in dienstverband vanaf 1 januari óók lid worden van de LAD en van alle LAD-dienstverlening gebruik kunnen maken. De LAD gaat zich daarnaast samen met ons inzetten voor het versterken van de positie van verslavingsartsen.

Waarom een dubbellidmaatschap?
De LAD is met ruim 33.000 leden de grootste werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen in dienstverband en zit aan tafel bij alle relevante zorg-cao’s, waaronder de Cao GGZ. De afgelopen jaren heeft de LAD veel geïnvesteerd in de positionering van artsen en daar is voor verslavingsartsen ook nog het nodige te winnen. Om die reden zijn we vorig jaar in gesprek gegaan met de LAD en dat heeft geleid tot een ‘gecombineerd lidmaatschap’, waarmee de extra ALV van 5 maart 2019 heeft ingestemd. Een van de voornaamste redenen is dat de LAD nadrukkelijk kan meewerken aan de positieverbetering van de verslavingsarts KNMG binnen de zorgorganisaties, daarnaast zijn er natuurlijk de ondergenoemde voordelen. Klik hier voor alle voordelen LAD lidmaatschap.

Voor wie geldt het gecombineerd lidmaatschap?
Het gecombineerd lidmaatschap geldt voor de volgende VVGN-leden: 1. artsen in opleiding tot verslavingsarts en 2. geregistreerde en praktiserende verslavingsartsen in dienstverband.

Wat zijn de voordelen van het gecombineerd lidmaatschap?

 • De LAD kan de belangen van verslavingsartsen aan de tafel voor de Cao GGZ beter behartigen als ze alle verslavingsartsen (in opleiding) vertegenwoordigt.
 • U kunt kosteloos voor 20 uur per jaar individuele rechtshulp krijgen van de LAD, bijvoorbeeld als u in een arbeidsconflict terechtkomt of tegen problemen aanloopt tijdens een re-integratieproces. De juridische dienstverlening van de LAD wordt gemiddeld met een 8,4 gewaardeerd.
 • De LAD biedt individuele ondersteuning bij medezeggenschap en het opzetten van een medische staf/vereniging van artsen binnen ggz-instellingen. Omdat verslavingsartsen vaak in de minderheid zijn in een ggz-instelling, kan deze ondersteuning u verder brengen.
 • Via het LAD-lidmaatschap bent u gratis collectief verzekerd voor aanvullende beroepsaansprakelijkheid, inclusief een beperkte dekking voor particuliere aansprakelijkheid bij nevenfuncties.
 • Via de LAD bent u aangesloten bij de KNMG en kunt u dus ook van alle KNMG-diensten gebruikmaken zoals de Artseninfolijn, waar u met al uw vragen op het gebied van ethiek en gezondheidsrecht terecht kan. Ook ontvangt u iedere week Medisch Contact in de bus.
 • U ontvangt vier keer per jaar het LAD-magazine, iedere drie weken een digitale nieuwsbrief en u kunt gebruikmaken van de financiële ledenservice van de LAD.

Wat kost het 

De VVGN int de contributie voor het LAD-lidmaatschap en draagt deze vervolgens af aan de LAD. De hoogte van de LAD-contributie in 2023 bedraagt € 438,60 voor verslavingsartsen KNMG en € 152,00 voor aios verslavingsgeneeskunde. De contributie is inclusief de KNMG-afdracht.

Totale jaarlijkse contributie, gebaseerd op contributiebedrag in 2023, voor het gecombineerde lidmaatschap is:

 

Betaling van de contributie kan uitsluitend via automatische incasso. Per e-mail ontvang je een machtigingsverzoek, waar je op ingaat door € 0,01 over te maken via iDEAL of creditcard. De VVGN contributie van 2023 bedraagt € 275,- voor verslavingsarts KNMG en € 150,- voor aios-verslavingsgeneeskunde en anios werkzaam in de verslavingszorg.
De hoogte van de contributie voor de VVGN wordt elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgelegd.

Gegevensuitwissing LAD
Om te zorgen dat de LAD u van dienst kan zijn, is het belangrijk dat zij over uw gegevens beschikt. We hebben met de LAD afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling en willen u vragen hier toestemming voor te geven via dit formulier. Het invullen van dit formulier is ook nodig in verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). [Klik hier] om het formulier in te vullen.

Aanmeldformulier

  Achternaam*

  Tussenvoegsels

  Voornaam*

  Voorletters*

  Geslacht*

  Telefoonnummer*

  Mailadres*

  Werkzaam bij*

  Functie*

  Verslavingsarts KNMGAIOS VerslavingsgeneeskundeANIOS VerslavingsgeneeskundeOverige

  BIG registratie*

  Ja, ik wil mij aanmelden voor de VVGN nieuwsbrief**

  Ja,
  Ik ga akkoord met uitwisseling van mijn gegevens met de LAD***


  * deze velden zijn verplicht
  ** Nieuwsbrief is het communicatiemiddel van het bestuur met de leden over algemene en verenigingszaken.
  ** Verslavingsartsen KNMG en aios verslavingsgeneeskunde in dienstverband gaan akkoord met het uitwisselen van de gegevens aan de LAD. De LAD deelt deze informatie op haar beurt met de KNMG. De VVGN en de LAD hebben een verwerkersovereenkomst in het kader van de Wet AVG, waarin de afspraken vastgelegd worden. De LAD heeft net als wij een privacyverklaring.

  Het bestuur beslist over de toelating en het type lidmaatschap. De VVGN verwerkt je persoonsgegevens conform haar privacy policy.
  Vragen over het lidmaatschap en de aanmeldingsprocedure? Neem contact op.

  Opzegging lidmaatschap

  Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden (vóór 1 oktober) voor afloop van het boekjaar. In alle andere gevallen wordt de duur van het lidmaatschap automatisch met de duur van een boekjaar verlengd.

  De statuten van de vereniging zijn te raadplegen via deze link.