Achtergrond 3
home /Vereniging / Voordelen lidmaatschap

Voordelen lidmaatschap

  • Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de verslavingsgeneeskunde: vakinhoudelijk, beleidsmatig, beroepsbelangen etc.
  • Het in stand houden van de vereniging die de kwaliteit van het vakgebied controleert en verbetert, de belangen van de sector behartigt en zorgt voor een kwalitatief goede opleiding en nascholing.
  • De VVGN nieuwsbrief
  • Deelnemen tegen ledentarief aan de VVGN congressen en buitenlandse congressen als ISAM, EUPHA e.a.
  • Mogelijkheid om uw netwerk te verbreden
  • Informatie over congressen en scholing

Contributie

De contributie van 2021 bedraagt €275,– voor verslavingsarts KNMG en € 150,– voor AIOS Verslavingsgeneeskunde en ANIOS Verslavingsgeneeskunde.
De hoogte van de contributie wordt elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgelegd.

Betaling van de contributie kan uitsluitend via automatische incasso. U ontvangt per e-mail een machtigingsverzoek.  De machtiging geeft u af door € 0,01 over te maken via iDEAL of creditcard.

De VVGN verwerkt uw persoonsgegevens conform haar privacy policy.
Indien u vragen heeft over het lidmaatschap en aanmelden, kunt u contact opnemen met de vereniging.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts bij schriftelijke opzegging geschieden tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden (vóór 1 oktober) voor afloop van het boekjaar. In alle andere gevallen wordt het duur van het lidmaatschap automatisch met de duur van een boekjaar verlengd.