Achtergrond 2
home /Vereniging / Aanmelden als lid

Aanmelden als lid

Geef je nu op als lid van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland, de wetenschappelijke en beroepsvereniging van en voor Verslavingsartsen KNMG. Ontmoet collega’s uit het hele land, neem deel aan symposia, spreek je uit over zaken die onze beroepsgroep aangaan en doe actief mee in die mate die bij jou past.

Voordelen

Waarom nog meer?

 • Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de verslavingsgeneeskunde: vakinhoudelijk, beleidsmatig en op het gebied van beroepsbelangen
 • Controleer en verbeter de kwaliteit van het vakgebied
 • Behartig de belangen van de sector
 • Ontvang de VVGN nieuwsbrief, over alles wat er binnen en buiten de vereniging speelt
 • Zorg voor een kwalitatief goede opleiding en nascholing
 • Neem tegen ledentarief deel aan de VVGN congressen én buitenlandse congressen zoals ISAM en EUPHA.
 • Ontvang korting op het Journal of Addiciton Medicine (van de American Society of Addiction Medicine)
 • Verbreed je netwerk

Wie kan lid worden

Verslavingsartsen KNMG, aios-verslavingsgeneeskunde, anios werkzaam in de verslavingszorg en andere geïnteresseerden kunnen lid worden van de VVGN. Via onderstaand formulier kun je een verzoek indienen om lid te worden van de VVGN. De vereniging kent:

 • Gewone leden: Verslavingsartsen KNMG
 • Aspirant leden: aios-verslavingsgeneeskunde
 • Buitengewone leden: artsen, werkzaam in de verslavingszorg, met belangstelling voor de doelstelling en de activiteiten van de vereniging.
 • Ereleden: de Algemene Ledenvergadering kan een lid als Erelid benoemen, vanwege dienst buitengewone verdiensten voor de vereniging.
 • Vrienden van de vereniging: zij die niet als arts in de verslavingszorg werkzaam zijn of anderszins belangstelling hebben voor de vereniging

Wat kost het

De contributie van 2021 bedraagt € 275,- voor verslavingsarts KNMG en € 150,- voor aios-verslavingsgeneeskunde en anios werkzaam in de verslavingszorg.
De hoogte van de contributie wordt elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgelegd.

Betaling van de contributie kan uitsluitend via automatische incasso. Per e-mail ontvang je een machtigingsverzoek, waar je op ingaat door € 0,01 over te maken via iDEAL of creditcard.

Aanmeldformulier

  Achternaam*

  Tussenvoegsels

  Voornaam*

  Voorletters*

  Geslacht*

  Telefoonnummer*

  Mailadres*

  Werkzaam bij*

  Functie*

  Verslavingsarts KNMGAIOS VerslavingsgeneeskundeANIOS VerslavingsgeneeskundeOverige

  BIG registratie*

  Ja, ik wil mij aanmelden voor de VVGN nieuwsbrief**


  * deze velden zijn verplicht
  ** Nieuwsbrief is het communicatiemiddel van het bestuur met de leden over algemene en verenigingszaken.

  Het bestuur beslist over de toelating en het type lidmaatschap. De VVGN verwerkt je persoonsgegevens conform haar privacy policy.
  Vragen over het lidmaatschap en de aanmeldingsprocedure? Neem contact op.

  Opzegging lidmaatschap

  Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden (vóór 1 oktober) voor afloop van het boekjaar. In alle andere gevallen wordt de duur van het lidmaatschap automatisch met de duur van een boekjaar verlengd.

  De statuten van de vereniging zijn te raadplegen via deze link.