Achtergrond 2
home /Werkgroepen / Junior Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde

Junior Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde

Aios-leden van de VVGN kunnen zich aansluiten bij de Junior Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde (JVVG), een onderdeel van de VVGN. In 2014 is een start gemaakt met de oprichting van een zelfstandige vereniging door en voor artsen in opleiding tot specialist (aios) verslavingsgeneeskunde.  

Bestuursleden gezocht! 

Momenteel is de JVVG een slapende vereniging: alle bestuursfuncties zijn vacant. Wel zijn enkele oud-bestuursleden actief binnen de VVGN. Deze verslavingsartsen kunnen een nieuw bestuur informeren over de historie van de vereniging, en hen adviseren over de vele mogelijkheden die het besturen van de JVVG met zich meebrengt. De start die in 2014 is gemaakt, behelste onder meer het optekenen van statuten. Deze kunnen door een nieuw bestuur notarieel worden bekrachtigd, waardoor de JVVG als vereniging formeel in het leven wordt geroepen. 

Oprichten vereniging 

Het primaire doel van de JVVG is als volgt geformuleerd: “Het behartigen van de belangen van de aios die de opleiding tot verslavingsarts volgen.” De Nijmeegse opleiding tot verslavingsarts (NOVA) duurt twee jaar en wordt gegeven als onderdeel van de vervolgopleidingen van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. De betrokkenen leden hebben in 2014 opgetekend: “De JVVG zet zich ook in om deze opleiding onder de aandacht te brengen bij basisartsen en studenten geneeskunde. Daarnaast wil de JVVG zoveel mogelijk samenwerken met de VVGN, met als gezamenlijk doel het op de kaart zetten van de verslavingsgeneeskunde als vak. Tenslotte zijn ook artsen niet in opleiding tot specialist (anios) die werkzaam zijn in de verslavingszorg van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij activiteiten van de JVVG. 

Waarom zou ik? 

Waarom zou je de JVVG gaan besturen? Genoeg redenen om het niet te doen! Je hebt al je opleiding en je leven daarbuiten. Druk genoeg, zou je zeggen. Waarom dan toch het bestuur versterken? 

 1. The bigger picture
  Je wordt als verslavingsarts onderdeel van een complex zorg- en beleidsveld. Je leert dit veld van dichtbij kennen, vanuit een breder, maatschappelijk perspectief. 
 2. De stem van de aios
  Je vertegenwoordigt de aios. In het bestuur van de VVGN, binnen de opleiding, richting andere aiosverenigingen en tegenover de werkgever SBOH. De andere beroepsgroepen in dienst van de SBOH hebben allemaal een aiosvereniging met een bestuur, waarmee je als JVVG samen kunt optrekken. 
 3. CV building
  Heb je ambities naast het vak van verslavingsarts, dan is een bestuursjaar goud waard voor je CV. Je zou niet de eerste bestuurder van een aiosvereniging zijn die het schopt tot afdelingshoofd van een medische vervolgopleiding. 
 4. Last but not least: het isleuk!
  Je vult de netwerkfunctie in voor de aios onderling, gesteund door de opleiding, de VVGN en de SBOH. Denk aan de organisatie van borrels, een pubquiz, inhoudelijke netwerkbijeenkomsten.  

Stel jezelf de volgende carrièredag voor jonge dokters voor, waarbij jij wordt aangesproken over de opleiding tot verslavingsarts en het vak. Wat is dat dan, een verslavingsarts? Waarom verslaving? Wat maakt het vak aantrekkelijk? 

Het woord is aan jou. 

Geïnteresseerd? Neem contact op met Jelmer Weijs, voormalig bestuurslid JVVG, huidig bestuurslid VVGN en verslavingsarts KNMG bij Jellinek in Amsterdam: info@vvgn.nl.