Achtergrond 1
home /Werkgroepen / kwaliteitsevaluatie

kwaliteitsevaluatie

Net als alle andere geneeskundige specialisten en profielartsen is de verslavingsarts verplicht zich elke 5 jaar te laten herregistreren. Toetsing en registratie zijn in handen van de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS). De KNMG heeft met de instelling van de profielregister Verslavingsgeneeskunde de eisen geformuleerd voor de handhaving en bevordering van de kwaliteit van de zorg, die door verslavingsartsen geboden wordt en waarvoor herregistratie kan plaats vinden.

In 2016 zijn de nieuwe herregistratie-eisen door de CGS al vastgesteld. Vanaf 1-1-2020 gaan de nieuwe eisen in en zij zijn al diverse malen met de beroepsgroep gecommuniceerd (2019: Informatiebrief herregistratie 2020 & 2021, 2019: Informatiebrief herregistratie 2022-2024).

De RGS herregistreert een specialist of profielarts als deze in de 5 jaar direct voorafgaande aan het verlopen van de registratie heeft voldaan aan de volgende eisen:

  • het specialisme in voldoende mate en regelmatig heeft uitgeoefend
  • in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten
  • in voldoende mate aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren heeft deelgenomen
  • aan externe kwaliteitsvisitatie heeft deelgenomen.

De laatste 2 eisen zijn dus (ver)nieuw(d). Het zijn deze twee elementen, die in de nieuwe Kwaliteitsevaluatieprocedure VVGN zijn vastgelegd en in een geïntegreerde vorm door de VVGN worden aangeboden. Hierbij spelen groepen (bij voorkeur afkomstig uit de ICT-groepen) een belangrijke rol. De nieuwe procedure is door de extra ALV van de VVGN op 25-9-2019 vastgesteld.

De eerste groepen zullen begin 2020 van start gaan. Het is van belang dat verslavingsartsen KNMG zich aanmelden bij de vereniging via het formulier, zodat tot de samenstelling van de Kwaliteitsevaluatiegroepen kan worden overgegaan en de jaarlijkse evaluatiecyclus van start kan gaan. Voor vragen dan kunt u een mail sturen naar: kwaliteitsevaluatie@vvgn.nl