Achtergrond 1
home /Wetenschap / Intercollegiale toetsing

Intercollegiale toetsing

Een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij wordt gereflecteerd op het eigen handelen, van verslavingsartsen KNMG of andere professionals met wie in multidisciplinair verband aan hetzelfde proces wordt samengewerkt.

Het eigen handelen wordt in een cyclisch proces volgens een vaste systematiek getoetst aan een vastgestelde norm en daarmee in overeenstemming gebracht.

Intercollegiale toetsing moet in overeenstemming zijn met de criteria die daarvoor door de wetenschappelijke verenigingen zijn gesteld. De Beleidskader ICT beschrijft de criteria waaraan intercollegiale toetsing moet voldoen.

De VVGN heeft gekozen om de accreditatie van intercollegiale toetsing binnen het GAIA-systeem per ICT-groep te laten verlopen. Dit betekent dat de ICT procesbegeleider verantwoordelijk is voor het aanmelden van zijn/haar ICT groep bij de accreditatiecommissie. Deze ICT procesbegeleider dient eerst een account aan te vragen bij GAIA als aanbieder.

Na autorisatie kan de procesbegeleider de data van een volledig jaar invoeren, maar kan dat ook delegeren aan een groepslid, maar onder de groepsbegeleider zijn inloggegevens. De VVGN heeft een uitgebreide instructie gemaakt om deze data stap voor stap in te voeren.

Het betekent wel dat alles nu met terugwerkende kracht moet worden ingevoerd, wat op zich geen probleem is, maar wel alertheid vraagt bij het aangeven van de data.

De accreditatiecommissie heeft bovenstaande voorwaarden en uit te voeren stappen voor de ICT groep(sbegeleider) samengevat in ICT in de notendop 2018.